Tο 2024 η αυτόματη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

0
604

Το 2024 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το αυτόματο σύστημα μαζικών εκτιμήσεων ακινήτων από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ενεργοποίηση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος, η εκτίμηση της αξίας ακινήτου θα υπολογίζεται με βάση τρέχουσες, γνωστές, εμπορικές αξίες των ακινήτων (σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα συναλλαγών πωλήσεων και εκτιμήσεων), τα φυσικά χαρακτηριστικά των ακινήτων (οικονομικά, πολεοδομικά, τεχνικά, κοινωνικά, νομικά, πολιτικά) και το γεωχωρικό πλαίσιο στο οποίο αυτά εντάσσονται και συσχετίζονται.

Σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη η πιλοτική λειτουργία του συστήματος μαζικών εκτιμήσεων ακινήτων (CAMA) και όπως όλα δείχνουν η διαδικασία θα κρατήσει αρκετούς μήνες, μέχρι τουλάχιστον να βεβαιωθεί η πολιτική ηγεσία ότι τα αποτελέσματα που βγάζει είναι σωστά και μη αμφισβητήσιμα. Σε αυτή τη φάση το σύστημα συλλέγει στοιχεία από διάφορες τράπεζες δεδομένων τα οποία αξιολογεί με στόχο να φθάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την εκτίμηση της τιμή ζώνης σε κάποια περιοχή.  Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει και δοκιμάζεται το Πληροφοριακό Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων το οποίο λαμβάνει υπόψη και προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές.

Εκτός από τη χρησιμότητα της εφαρμογής για τον υπολογισμό των φόρων, το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ακίνητα. Θα μπορούν να βλέπουν τις τάσεις που διαμορφώνονται σε ολόκληρη την επικράτεια και να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους.

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα:

*** να βλέπει πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεωαναφερόμενο υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου,

*** να πλοηγείται σε διαδραστικούς χάρτες,

*** να εισάγει δεδομένα, και

*** να πληροφορείται για την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον ενδιαφέρει.

Η θέαση αποτελεσμάτων αναζήτησης και εντοπισμού θα γίνεται μέσω γεωγραφικών χαρτών και αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Το σύστημα θα υποστηρίζει διοικητικές διαδικασίες διαχείρισης ενστάσεων και προσφυγών.

Στο μεταξύ μεγάλη καθυστέρηση καταγράφεται στην αξιολόγηση των αιτημάτων-ενστάσεων που κατέθεσαν οι Δήμοι για τις αντικειμενικές αξίες που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2022.  Σχεδόν οι μισοί Δήμοι της χώρας έχουν υποβάλει ενστάσεις ζητώντας επαναπροσδιορισμό των τιμών ζώνης που ισχύουν στην περιοχή τους . Η επιτροπή έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση των αιτημάτων των δήμων και μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος θα αναλάβουν οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων να δώσουν νέες αντικειμενικές αξίες στους δήμους στους οποίους θα αποφασιστεί να γίνουν διορθώσεις στις αντικειμενικές αξίες.

Οι νέες τιμές ζώνης δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ και θα εφαρμοστούν στις αρχές του 2024. Σημειώνεται ότι περίπου 145 δήμοι ζήτησαν με αιτιολογημένη γνώμη τη μείωση αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2022.

Ο επανακαθορισμός των αντικειμενικών τιμών θα γίνει στις περιοχές όπου θα αποδειχθεί η βασιμότητα των αιτημάτων των τοπικών δημοτικών Αρχών, ενώ την τελική απόφαση θα λάβει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.