1.8 C
Kifissia
Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, 2022

Τι αλλάζει στον εξωδικαστικό μηχανισμό και στη ρύθμιση χρεών

Must read

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομίας, Εργασίας και Οικονομικών, δικαιούνται την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό όσων έχουν χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2017.

Συγκεκριμένα, οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης και την επανυποβολή της, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές οι οποίες επιδέχονται ρύθμισης. 

Η ΚΥΑ παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους αιτούντες να διορθώσουν και να συμπληρώσουν την αρχική αίτηση που έχουν υποβάλει για ένταξή τους στον Μηχανισμό, ενώ καθορίζονται νέες προθεσμίες για την ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης. Επίσης, σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας.

Ειδικότερα:

· Τα στοιχεία της αίτησης μπορούν να συμπληρωθούν, εφόσον σχετική έλλειψη διαπιστωθείαπό τον οφειλέτη, τον συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή, μέχρι την ολοκλήρωση της προθεσμίας της.

· Για τη σχετική έλλειψη, εφόσον διαπιστωθεί από τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, ενημερώνεται ο συντονιστής, ο οποίος τάσσει προθεσμία 10 ημερών για τη συμπλήρωση της έλλειψης από τον υπόχρεο, εκτός εάν η έλλειψη συνίσταται σε μη συνυποβολή συνοφειλέτη, οπότε η προθεσμία ορίζεται σε 20 ημέρες.

· Με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας προθεσμίας μπορεί να γίνει διόρθωση τυχόν σφαλμάτων της αίτησης που εντοπίζονται από τον οφειλέτη, τον συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή.

Προθεσμίες

Η ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων από τον συντονιστή ολοκληρώνεται εντός 10 ημερών από την αποδοχή του διορισμού του. Ο έλεγχος του απαιτούμενου ποσοστού της απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών ολοκληρώνεται από τον συντονιστή εντός 5 ημερών από τη λήξη της 10ήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στους πιστωτές. Η προθεσμία πρόσκλησης των συμμετεχόντων πιστωτών σε ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη ορίζεται σε 5 ημέρες από τη λήξη της  προθεσμίας υποβολής αντιπροτάσεων. Για τη σύνταξη πρακτικού αποτυχίας από τον συντονιστή ορίζεται προθεσμία 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ψηφοφορίας.

Η προθεσμία υποβολής των πρόσθετων δικαιολογητικών ορίζεται σε 5 ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τον οφειλέτη από τον συμμετέχοντα πιστωτή. Η άρνηση του οφειλέτη να τα προσκομίσει, σε περίπτωση που αυτά ζητούνται από συμμετέχοντα πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη μικρότερο του 25%, δύναται να εκφραστεί εντός της πενθήμερης αυτής προθεσμίας.

Σε περίπτωση διαφωνίας, και εφόσον αποφασίσει την προσκόμιση η πλειοψηφία 60% των πιστωτών, τάσσεται στον οφειλέτη νέα προθεσμία προσκόμισης 5 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της πλειοψηφίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση νέας άρνησης του οφειλέτη, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας εντός 10 ημερών από την άρνηση του οφειλέτη.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τα εμπλεκόμενα μέρη (οφειλέτης, συμμετέχοντες πιστωτές, εμπειρογνώμονας) μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας. Το αίτημα περιλαμβάνει την ενέργεια για την οποία ζητείται παράταση, τον χρόνο παράτασης και την αιτιολογία της παράτασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

Οι αιτούντες

· Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μέχρι την κατάθεση των αντιπροτάσεων από τους πιστωτές διαπιστωθεί ότι στην αίτηση υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία κατά τον χρόνο διαπίστωσής τους δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων ή/και τροποποίηση αυτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ο οφειλέτης, κατόπιν σχετικού γραπτού του αιτήματος προς την ΕΓΔΙΧ (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους), έχει τη δυνατότητα διαγραφής της αίτησής του με ταυτόχρονη επανυποβολή της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

· Η διαγραφή της αίτησης δεν συνεπάγεται την απώλεια των βασικών στοιχείων του αιτούντος (ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση), τα οποία εξακολουθούν να τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ούτε του μοναδικού αριθμού που έχει λάβει η αίτηση, ο οποίος εξακολουθεί να συνοδεύει την αίτηση και μετά την επανυποβολή αυτής.

· Ο συντονιστής, μόλις λάβει γνώση των ελλείψεων ή σφαλμάτων, και σε κάθε περίπτωση χωρίς να προβεί στη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας, ενημερώνει τον οφειλέτη, με κοινοποίηση στους πιστωτές, για την ύπαρξη των ως άνω ελλείψεων ή σφαλμάτων, και καλεί τον οφειλέτη να προβεί εντός 10 ημερών στην αποστολή αιτήματος διαγραφής της αίτησης και επανυποβολής της.

· Ο οφειλέτης πρέπει εντός της άνω προθεσμίας να υποβάλει σχετικό γραπτό αίτημα στην ΕΓΔΙΧ, η οποία εκδίδει απόφαση περί της μη ύπαρξης δυνατότητας διόρθωσης του σφάλματος ή/και των ελλείψεων με άλλον τρόπο και αποφασίζει τη διαγραφή της αίτησης και επανυποβολή της, δύναται δε να τάξει, κατά την εύλογη κρίση της, προθεσμία στον οφειλέτη για τη διαγραφή και επανυποβολή της.

· Με την ίδια διαδικασία οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης και την επανυποβολή αυτής, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης, δηλαδή οφειλές που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου του 2017.

· Σε περίπτωση διαγραφής και επανυποβολής της αίτησης η διαδικασία επανεκκινείται με τον εκ νέου έλεγχο της πληρότητας της αίτησης από τον συντονιστή.

* Ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και έως το στάδιο λήξεως της ψηφοφορίας για την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης μπορεί να παραιτηθεί από την εκκρεμή αίτησή του για οποιονδήποτε λόγο. Κατόπιν, η ΕΓΔΙΧ προβαίνει σε αδρανοποίηση της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ωστόσο,τα δεδομένα του οφειλέτη εξακολουθούν να τηρούνται για 3 έτη.

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article