Ταμεία: Στροφή στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων

0
688

Ξεπέρασαν τις 120.000 οι αιτήσεις των οφειλετών στα ταμεία για υπαγωγή στην νέα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Αυτό αναφέρουν αρμόδια στελέχη των ταμεία σε σχέση με την πορεία της εν λόγω ρύθμισης κοντά 6 μήνες από την ενεργοποίηση της.

Υπενθυμίζεται πως η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων θεσμοθετήθηκε από την απερχόμενη κυβέρνηση και ήλθε να αντικατασταστήσει την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

 

 

Μ΄άλλα λόγια είναι μόνιμα ανοιχτή, δηλαδή χωρίς προθεσμία, υπαγωγής με τον όρο, όμως, ότι όποιος οφειλέτης εντάξει σε αυτήν οφειλές και τη χάσει, δεν μπορεί να επανεντάξει τις ίδιες οφειλές στη ρύθμιση αυτή.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές:

– Έχουν εγκριθεί 121.838 αιτήσεις υπαγωγής στις 24 δόσεις, οι οποίες αφορούσαν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές ύψους 1,066 δισ. ευρώ.

– Από τις 121.838 ρυθμίσεις, έχουν χαθεί οι 31.148, οι οποίες αφορούσαν οφειλές ύψους 487 εκατ. ευρώ.

– Έχουν ολοκληρωθεί 19.512 ρυθμίσεις με συνέπεια την είσπραξη 27 εκατ. ευρώ από τα ταμεία.

– Παραμένουν ενεργές 71.178 ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν χρέη ύψους 551 εκατ. ευρώ.

Όροι και προϋποθέσεις

Υπενθυμίζεται πως με βάση τις σχετικές διατάξεις, μετά την υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη, οι προαναφερόμενες οφειλές δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται:

– Σε 2 έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή

– σε 2 έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται έπειτα από ουσιαστικό έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της εν λόγω ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  (σ.σ. όπως ήταν κατά την 13η Σεπτεμβρίου του 2022 καθώς οι μετέπειτα προσαυξήσεις έχουν “παγώσει” με διάταξη της προηγούμενης κυβέρνησης για ένα χρόνο) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση των κοινοποιούμενων διατάξεων, κατά τη διάρκεια αυτής και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

– Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

– Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, το ΚΕΑΟ υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία.

Ο διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασίας μέχρι τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της πράξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών, περί αναστολής της παραγραφής. Σε περίπτωση ρύθμισης από οφειλέτη, που έχει απολέσει ρύθμιση στο παρελθόν για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του Ποινικού Κώδικα.

– Αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

– Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Εάν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

– Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.