Πώς θα κινηθεί η αγορά των “κόκκινων” δανείων – Πού ποντάρουν οι servicers

0
470

Θέσεις “μάχης” λαμβάνουν οι servicers, προκειμένου να διεκδικήσουν τη διαχείριση των νέων τιτλοποιήσεων, οι οποίες θα ενταχθούν στον “Ηρακλή ΙΙΙ”, εντείνοντας, παράλληλα, τη δραστηριοποίησή τους στη δευτερογενή αγορά, μέσω συλλογικών ή και μεμονωμένων πωλήσεων, γεγονός που θα τους εξασφαλίσει αφενός, υψηλότερο μερίδιο αγοράς και αφετέρου, μεγαλύτερες προμήθειες.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις των τεσσάρων mega servicers – doValue, Intrum, Cepal και QQuant – οι οποίοι, άλλωστε, διαχειρίζονται το 90% των “κόκκινων” δανείων, η τρέχουσα χρονιά θα είναι εξίσου δυναμική με το 2023 για την αγορά, τόσο πρωτογενώς, με την ενεργοποίηση του “Ηρακλή ΙΙΙ”, όσο και δευτερογενώς, με τις συναλλαγές από… δεύτερο χέρι να ανεβάζουν ταχύτητες.

Ειδικότερα, η doValue στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου διαχειριζόταν 15 χαρτοφυλάκια, με συνολική αξία μεγαλύτερη των 30 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, παρόλο που τα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών σημείωσαν περαιτέρω μείωση κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2023, με τους σχετικούς δείκτες NPE να διαμορφώνονται σε μονοψήφια ποσοστά, αυτά παραμένουν μεγαλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αφήνει περιθώρια για περαιτέρω μείωση μέσω νέων επικείμενων τιτλοποιήσεων δανειακών χαρτοφυλακίων και συνεπώς, σε μεγέθυνση της αγοράς διαχείρισης για την doValue.

Παράλληλα, σε συνέχεια της έντονης δραστηριοποίησης στη δευτερογενή αγορά για τη χρήση του 2023, η εταιρεία αναμένει ανάλογη δυναμική για το 2024, τόσο σε χαρτοφυλάκια εξασφαλισμένων, όσο και μη εξασφαλισμένων δανείων. “Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου, εστιάζοντας σε στοχευμένες συναλλαγές πώλησης χαρτοφυλακίων στη δευτερογενή αγορά, μέσα από τις οποίες επιτυγχάνονται υψηλές προμήθειες πωλήσεων”, τονίζεται χαρακτηριστικά. Μόλις τον περασμένο μήνα η doValue ολοκλήρωσε τη συναλλαγή Αmoeba/Como. Επρόκειτο κατά κύριο λόγο για χαρτοφυλάκια εξασφαλισμένων επιχειρηματικών δανείων, συνολικού ύψους περίπου 1.3 δισ. ευρώ, τα οποία προέρχονταν από απευθείας εξαγορά που είχε πραγματοποιήσει η Bain από την Τράπεζα Πειραιώς και είχαν προηγούμενη διαχειρίστρια την SFS.

Την ίδια στιγμή, αναπόσπαστο μέρος των στόχων της εταιρείας είναι η ομαλή υλοποίηση στρατηγικών εισπράξεων, δίνοντας προτεραιότητα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ουσιαστικών και βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης για το σύνολο των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται. Αξίζει να αναφερθεί πως η doValue διαχειρίζεται λογαριασμούς άνω του ενός εκατομμυρίου δανειοληπτών που περιλαμβάνουν ιδιώτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και μεγάλες εταιρείες. Οι αναδιαρθρώσεις δανείων κατά τη χρήση του 2023 ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ και αφορούσαν σε 50.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με το 70% αυτών να συμπεριλαμβάνουν άφεση χρέους, ενώ αναφορικά με το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Eurobank, υλοποιήθηκαν επιτυχώς 24.000 εξατομικευμένες ρυθμίσεις δανεισμού, με αποτέλεσμα τη “θεραπεία” μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και τη μετατροπή τους σε ενήμερα, ύψους 290 εκατ. ευρώ.

Η Intrum Hellas από την πλευρά της, διαχειρίζεται απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις περίπου 700.000 δανειοληπτών όλων των κατηγοριών, ιδιωτών και επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της οικονομίας, με και χωρίς εξασφαλίσεις. Στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου είχε υπό τη διαχείρισή της 26 χαρτοφυλάκια, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας, ύψους 23,8 δισ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια (HAPS) με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (Phoenix, Vega & Sunrise), συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 15,3 δισ. ευρώ, καθώς και τα χαρτοφυλάκια Piraeus SNF DAC και Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 3,8 δισ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς και, όπως επισημαίνεται, θα συνεχίσει να προσελκύει νέες συνεργασίες για την περαιτέρω αύξηση και διαφοροποίηση της πελατειακής της βάσης. “Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευκαιρίες για νέες συνεργασίες παρουσιάζει η δευτερογενής αγορά που αναδύεται λόγω των τιτλοποιήσεων που έχουν υλοποιηθεί κατά τα τελευταία τρία έτη. Η δευτερογενής αγορά αναμένεται να προσελκύσει νέα επενδυτικά κεφάλαια, πέραν των όσων έχουν ήδη εισέλθει στην ελληνική αγορά. Η Intrum Hellas διαθέτει τους πόρους και την τεχνογνωσία ώστε να προσελκύσει νέες συνεργασίες διαχείρισης μέσω της δευτερογενούς αγοράς”, σημειώνεται.

Στο μεταξύ, η εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να προσφέρει βιώσιμες λύσεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να γίνουν ξανά ανταγωνιστικές και δίνουν τη δυνατότητα, τόσο στους ιδιώτες, όσο και στις εταιρείες, να συνεχίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα σε υγιή βάση.

Η Cepal διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο, ύψους 26,4 δισ. ευρώ, αποτέλεσμα πολυάριθμων μεταβιβάσεων, στις οποίες συμμετείχαν τρεις από τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Η εν λόγω πλατφόρμα της εταιρείας, μάλιστα, εξυπηρετεί, τόσο τα εποπτευόμενα ιδρύματα, όσο και τους περισσότερους ενεργούς επενδυτές στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων τιτλοποιήσεων, βάσει του Ελληνικού Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (HAPS), ύψους 14 δισ. ευρώ, από εξασφαλισμένα και μη ανοίγματα. Παράλληλα, όπως σημειώνει, υπήρξε η πρώτη εταιρεία διαχείρισης που ολοκλήρωσε συναλλαγή στη δευτερογενή αγορά βάσει του “Ηρακλή”, ενώ ήταν και η πρώτη εταιρεία που προχώρησε στην πώληση ρυθμισμένων δανείων στην Optima Bank (project Rebound).

Στις αρχές Απριλίου του 2024 η Cepal συνήψε με την εταιρεία “CREDITABLE OPPORTUNITIES FUND II SCS RAIF”, η οποία ενεργεί σε σχέση με την εταιρεία “SOUTHROCK II”, σύμβαση διαχείρισης, αναφορικά με την εξυπηρέτηση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων επιχειρηματικής τραπεζικής, συνολικού ύψους 687 εκατ. ευρώ, το οποίο απέκτησε από την Cosmos Securitisation Designated Activity Company (χαρτοφυλάκιο “Cetus”). Για το 2024 δε, προσδοκά σε περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, στοχεύοντας σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ βασική της επιδίωξη για το 2024 είναι η ενοποίηση των λειτουργιών και των οργανωτικών υποδομών της, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίτευξη συνεργειών και οικονομιών κλίμακας.

Τέλος, στα 10 δισ. ευρώ είναι σήμερα το ύψος των συνολικών απαιτήσεων των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων της Qquant, με την εταιρεία να στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της με την ανάληψη διαχείρισης νέων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων κυρίως στη δευτερογενή αγορά, την παροχή υπηρεσιών στρατηγικής ανάλυσης χαρτοφυλακίων προς πώληση, καθώς και εργασιών υποστήριξης διαχείρισης χαρτοφυλακίων (back office, loan administration).