Πρωτοφανείς προσλήψεις σε καταλύματα, εστίαση λιανεμπόριο- Τι δείχνουν τα στοιιχεία

0
471

Κύμα προσλήψεων εκδηλώθηκε τον Μάιο στην αγορά εργασίας, και ειδικά στους κλάδους εστίασης, καταλυμάτων και λιανεμπορίου που απορρόφησαν τις 211.865 από τις 375.153 προσλήψεις που έγιναν συνολικά στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έκθεσης Εργάνη για τον Μάιο του 2024, που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Εργασίας.

Απέναντι στις 375.153 προσλήψεις ήταν 248.493 αποχωρήσεις με το ισοζύγιο απασχόλησης, (προσλήψεις μείον αποχωρήσεις) να είναι θετικό κατά  126.660 θέσεις εργασίας.

Πέρα από το ρεκόρ προσλήψεων ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αναδεικνύεται είναι ότι οι αποχωρήσεις εργαζομένων από θέσεις απασχόλησης ακολούθησαν φθίνουσα πορεία και ήταν λιγότερες σε σχέση με τον Μάιο του 2023. Το φαινόμενο αυτό δεν έχει παρατηρηθεί ως τώρα και δείχνει ότι πλέον η αγορά εργασίας αποκτά μονιμότερες θέσεις σε σχέση με το παρελθόν.

Ειδικότερα σύμφωνα με την έκθεση Εργάνη οι αποχωρήσεις τον Μάιο του 2024 ανήλθαν σε 248.493 ενώ τον ίδιο μήνα του 2023 ήταν 254.334.

Το φρένο στις αποχωρήσεις

Είναι από τις λίγες αν όχι σπάνιες φορές που οι αποχωρήσεις εργαζομένων είναι λιγότερες σε σχέση με το παρελθόν. Μάλιστα από τις συγκρίσεις του πρώτου τετραμήνου του 2024 φαίνεται ότι και στους τέσσερις μήνες, οι αποχωρήσεις ήταν περισσότερες από τους αντίστοιχους μήνες του 2023.

Τον Μάιο όμως παρατηρείται αφενός έκρηξη προσλήψεων και αφετέρου φρένο στις αποχωρήσεις.

Από τις 375.153 προσλήψεις, του Μαΐου οι 211.637 δηλαδή το 56,4% ήταν πλήρους απασχόλησης και το 43,6% μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης.

Οι περισσότερες προσλήψεις έγιναν στους κλάδους εστίασης όπου άνοιξαν 117.515 νέες θέσεις απασχόλησης, καταλυμάτων με 70.414 νέες θέσεις εργασίας και λιανεμπορίου με 23.936 καινούργιες θέσεις απασχόλησης.

Αναλυτικά, τον Μάιο του 2024 οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 375.153, ενώ οι αποχωρήσεις σε 248.493. Από τις 248.493 συνολικά αποχωρήσεις, οι 108.234 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 140.259 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2023 η φετινή επίδοση είναι αυξημένη κατά 31.069 θέσεις εργασίας καθώς πέρυσι τον ίδιο μήνα, το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν θετικό κατά 95.591 θέσεις  και φέτος αυξήθηκε στις 126.660.

Αν και το ισοζύγιο ροών απασχόλησης του μηνός Μαΐου καταγράφεται πάντα θετικό όλα τα χρόνια, εντούτοις η επίδοση του Μαΐου 2024 είναι η υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Μαΐου από το 2001 μέχρι σήμερα.

Ρεκόρ προσλήψεων καταγράφεται και σε επίπεδο πενταμήνου. Ειδικότερα για την περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2024, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.373.453 θέσεις και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.058.206, εκ των οποίων οι 609.693 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 448.513 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου πενταμήνου του έτους 2024 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 315.247 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου πενταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα .