Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 6 δισ. ευρώ το 9μηνο – Υπέρβαση 3,16 δισ. στα φορολογικά έσοδα

0
701

Στα 5,984 δισ. ευρώ έφτασε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας υπέρβαση 3,55 δις από τον στόχο του προϋπολογισμού για πλεόνασμα 2,436 δισ. ευρώ.

Η εκτίναξη του πρωτογενούς πλεονάσματος βασίζεται στην υπέρβαση κατά 3,156 δισ. ευρώ των φορολογικών εσόδων αλλά και τη σημαντική υστέρηση κατά 2,30 δισ. ευρώ των δαπανών για το ίδιο διάστημα.

Ειδικά, για τον Σεπτέμβριο τα φορολογικά έσοδα έφτασαν σε 5,144 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 189 εκατ. ευρώ ή 3,5% έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της ανακατανομής των δόσεων πληρωμής φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου σε 48.277 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, παρά τα μειωμένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και τη μη είσπραξη: α) του τιμήματος, ύψους 1,496 δισ. ευρώ για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και β) της τρίτης δόσης ύψους 1,718 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Αντιθέτως, στις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων σημειώθηκε υπερεκτέλεση, που οφείλεται κυρίως στα αυξημένα φορολογικά έσοδα του εννεάμηνου, καθώς και στην είσπραξη ποσού 603 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχαν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό 2023.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 44,982 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,156 δισ. ευρώ ή 7,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022. Το υπόλοιπο ποσό της υπερεκτέλεσης προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023, καθώς και από την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4,985 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 561 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4,424 δισ. ευρώ), μέρος των οποίων οφείλεται στην επιστροφή ΦΠΑ, κατά τον μήνα Μάρτιο, στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) ποσού 220 εκατ. ευρώ περίπου, που προκύπτει από έσοδα που έχουν εισπραχθεί από τον ΔΑΠΕΕΠ και αποδοθεί στο Κράτος από τον Προσωρινό Μηχανισμό Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,700 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 900 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3,600 δισ. ευρώ).

Σεπτέμβριος

Όσον αφορά ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2023, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,159 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 57 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,144 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 189 εκατ. ευρώ ή 3,5% έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της πρόβλεψης, ότι το ποσό που αφορά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, θα εισπραχθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, κατά τους μήνες Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, σύμφωνα με την ισχύουσα, κατά την κατάθεση της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2023, νομοθεσία. Αντ’ αυτού με τη νέα νομοθεσία ορίστηκε η πληρωμή του φόρου σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης τον Ιούλιο 2023.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 468 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 212 εκατ. ευρώ από τον στόχο (679 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 348 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 89 εκατ. ευρώ από τον στόχο (260 εκατ. ευρώ).

Δαπάνες

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν στα 48,677 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,300 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (50,977 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Επίσης, είναι αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 432 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών τόκων κατά 2,096 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και αντίρροπες μεταβολές σε λοιπές κατηγορίες δαπανών.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,181 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην υποεκτέλεση των επιχορηγήσεων προς τους ΟΚΑ κατά 1,342 δισ. ευρώ.