Ποια επιδόματα αναπηρίας αυξάνονται κατά 8%

0
4728

Αύξηση 8% θα λάβουν σχεδόν 200.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και μάλιστα από τον τρέχοντα μήνα, σύμφωνα με χθεσινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα επιδόματα αυτά είναι το επίδομα κίνησης, το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κλπ, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων, ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου, η ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή-δρεπανοκυτταρική-μικροδρεπανοκυτταρική κλπ) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κλπ), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS), το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση και η οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους.

Δικαιούχοι ΑμεΑ, κατά βάση, είναι εκείνοι που είναι ανασφάλιστοι,  τα άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα καθώς και οι συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων.

 

 

Αναλυτικά οι δικαιούχοι των παραπάνω επιδομάτων, μαζί και της αύξησης του 8% είναι οι ακόλουθοι:

1. Επίδομα κίνησης

Το επίδομα κίνησης χορηγείται σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:

-ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας  80% και άνω

– ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω              -παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και  άνω

2. Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κλπ.

To διατροφικό επίδομα χορηγείται σε:

-Νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης διά τεχνητού νεφρού ή σε περιτοναϊκή κάθαρση.

-Άτομα που έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και σε όσα έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχι, σπλήνα, πάγκρεας, νησίδια παγκρέατος, έντερο (παχύ ή λεπτό), ήπαρ, νεφρός, καρδιά, πνεύμονες και μυελός των οστών.

3. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία

Δικαιούχοι είναι τα άτομα τα οποία κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:

Σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος,

Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενοι με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

4. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

Δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:

– άτομα με Σοβαρή ή Βαριά Νοητική Υστέρηση, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%και δείκτη νοημοσύνης 34 και κάτω (Δ.Ν. ≤ 34))

– άτομα με σύνδρομο Down ή άλλα γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος, με συνοδό σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση και με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%)

– άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο Asperger, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω Π.Α. ≥ 80

5. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων, ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου

Η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφαλίστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου, χορηγείται σε:

1) α) Ανασφάλιστους τετραπληγικούς παραπληγικούς (ανεξαρτήτως ανικανότητας εργασίας) και ανασφάλιστους υπερήλικες του Ο.Γ.Α.

β) Δημόσιους υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς, στρατιωτικούς, όργανα Σωμάτων Ασφαλείας, υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), υπαλλήλους των ΝΠΔΔ (εφόσον είναι ασφαλισμένοι Δημοσίου), εν ενεργεία και συνταξιούχους καθώς και τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω κατηγοριών. Ως μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων και συνταξιούχων θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια σε στενή έννοια), όπως oρίζεται απ` την παρ. 7 της 59015/1578/1984 (ΦΕΚ 460, τ.B΄).

γ) Ασφαλισμένους του Τ.Α.Κ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165, τ.Α).

δ) Δικαιούχους συντάξεως “αναπήρων και θυμάτων πολέμου” και τα μέλη των οικογενειών τους.

ε) Δικαιούχους συντάξεως του Δημοσίου από μεταβίβαση (59015/1578/1984 (ΦΕΚ 460, τ.Β),

στ) 1) όσους κρίθηκαν από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μη δικαιούχοι του εξωιδρυματικού βοηθήματος ενίσχυσης (αρ. 42 του ν. 1140/81), γιατί δεν είχαν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού και

2) ασφαλισμένους και στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους σε ασφαλιστικούς φορείς που δεν εφαρμόζουν ανάλογο πρόγραμμα οικονομικής ενισχύσεως τετραπληγικών και παραπληγικών ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

6. Ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή-δρεπανοκυτταρική-μικροδρεπανοκυτταρική κλπ) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κλπ), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)

Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:

– Μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιµία, αιµοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιµία – οµόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιµία – µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία με ποσοστό αναπηρίας από  67% και άνω.

– Αιμορροφιλία Α, αιµορροφιλία Β, συγγενείς αιµορραγικές διαθέσεις με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

– Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (HIV) µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

– Πάσχοντες από πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

7. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων

Δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι:

-Έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ηλικίας μέχρι και 18 ετών, καθώς και άνω των 65 ετών.

– Έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από  67% και άνω, είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και έως 65 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση – βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη .

– Έχουν κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από άνω των 18 ετών και έως 25 ετών, που φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης κ.λ.π.

8. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης

Δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

9. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

Δικαιούχοι είναι τα άτομα ηλικίας 0-18 ετών, είτε είναι ασφαλισμένα είτε είναι ανασφάλιστα, που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν εγκεφαλική παράλυση.

10. Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους

Δικαιούχοι είναι:

– Οι χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αττικής (ΘΧΠΑ).

-Οι χανσενικοί ασθενείς που νοσηλεύονται κατ’ οίκον και απέχουν, λόγω της νόσου, από την εργασία τους.

– Οι αποθεραπευμένοι από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν ή που εξέρχονται με εξιτήριο από το ΘΧΠΑ ή το πρώην Δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών (ΔΝΛΝΑ) ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών (ΚΚΑΧ), ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής τους σε αυτά, ή παραμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

-Τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του χανσενικού ασθενούς (σύζυγος, γονείς, άγαμες αδελφές, ανήλικα αδέλφια ή εκείνα που δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας αναπηρίας ή νόσου και συντηρούνται οικονομικά από αυτόν) και για όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται στο ΘΧΠΑ.

-Τα ανήλικα παιδιά του χανσενικού ασθενούς.