29.4 C
Kifissia
Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2022

Οι συμβολαιογράφοι μπλοκάρουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Must read

Οι συμβολαιoγράφοι αρνούνται να γίνουν «εισπράκτορες του ΤΑΠ» και για έναν μήνα καθιστούν ομήρους τους πωλητές και αγοραστές ακινήτων, καθώς στο διάστημα αυτό θα απέχουν από κάθε είδους πράξη μεταβίβασης.

Ουσιαστικά, διαμαρτύρονται για το νέο σύστημα είσπραξης του ΤΑΠ επειδή θεωρούν πως, αντί να διευκολύνει, τους καθιστά «εισπράκτορες» των δήμων. Κι αυτό είναι ένα επιπλέον «κτύπημα» στον κλάδο, μετά και την υποχρέωση για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου κατά τη σύνταξη συμβολαίων, που προκαλεί προβλήματα και επιβαρύνσεις, έχοντας παγώσει ακόμη και διαδικασίες οι οποίες είχαν ήδη ξεκινήσει.

Συγκεκριμένα, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών-Πειραιώς και Νήσων έλαβαν κατά πλειοψηφία απόφαση ότι από την 5η.4.2022 απέχουν «από παντός είδους μεταβιβαστική πράξη ακινήτων (στην οποία απαιτείται η προσάρτηση βεβαιώσεων μη οφειλής Τ.Α.Π.) και από τη σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, δηλαδή μέχρι και την 4η.5.2022».

Μόνο «σε έκτακτες περιστάσεις», κατά το διάστημα της αποχής, «δύναται να χορηγηθεί άδεια για την κατάρτιση μεταβιβαστικής πράξης ακινήτου μόνον κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου»

Ως ημερομηνία για σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης που θα επανεξετάσει το όλο θέμα και τη στάση των συμβολαιογράφων ορίστηκε η 9η.5.2022.

Ήδη από τη Δευτέρα ο Σύλλογος είχε καταδικάσει με ανακοίνωσή του ως «ανεφάρμοστες» τις νέες διατάξεις για τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με το άρθρο 19 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α’ 63/24-3-2022) θεσπίζεται νέος, εναλλακτικός τρόπος έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ.

Ο συμβολαιογράφος καθίσταται υπόλογος για την έκδοση μίας απαραίτητης, επί ποινή ακυρότητας, για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης και υπεύθυνος φορολογικά και νομικά
Ο συμβολαιογράφος καθίσταται υπόλογος για την έκδοση μίας απαραίτητης, επί ποινή ακυρότητας, για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης και υπεύθυνος φορολογικά και νομικά

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο νέος, εναλλακτικός τρόπος έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ δημιουργεί νομικά ζητήματα και είναι στην πράξη ανεφάρμοστος, διότι:

1. Ειδικά για την επιτάχυνση της διαδικασίας νομοθετήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία -παρά την ύπαρξη αιτιολογημένης πρότασης νόμου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία και επισυνάπτεται- η ηλεκτρονική καταβολή εγγυοδοσίας από τον συμβολαιογράφο για λογαριασμό είτε του μεταβιβάζοντος είτε του αποκτώντος, στο Ταμείο του Δήμου – που αργοπορεί πέραν των πέντε ημερών για την έκδοση του πιστοποιητικού περί μη οφειλής ΤΑΠ, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη στον νόμο για τη διαδικασία της καταβολής της εγγυοδοσίας, τη σύνδεση της εγγυοδοσίας με το υπό μεταβίβαση ακίνητο ή της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων της εγγύησης όπου απαιτηθεί. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η διακίνηση χρηματικών ποσών που αφορούν στην εγγύηση του 3‰ από τον λογαριασμό των συμβολαιογράφων και προς αυτόν, στην περίπτωση της επιστροφής της εγγύησης, δημιουργεί έντονα νομικά και φορολογικά ζητήματα από τυχόν ελέγχους είτε της ΑΑΔΕ είτε της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

2. Η αξία του 3‰ υπολογίζεται είτε στην αξία πώλησης είτε στην αντικειμενική αξία, χωρίς να διευκρινίζεται εάν προκρίνεται η υψηλότερη, δημιουργώντας και στο σημείο αυτό ασάφεια και σχετική ευθύνη του συμβολαιογράφου.

3. Κατά παράβαση του νόμου σύμφωνα με τον οποίο ο υπόχρεος στην καταβολή του ΤΑΠ και υποσχόμενος το ακίνητο ελεύθερο χρέους είναι ο μεταβιβάζων, με την παράγραφο γ’ του ίδιου άρθρου ορίζεται η δυνατότητα κατάθεσης της εγγύησης από τον αποκτώντα.

4. Η δυνατότητα κατάθεσης της εγγύησης εκ μέρους του αποκτώντος γεννά έντονα νομικά ζητήματα, καθώς η άσκηση εκ μέρους του αποκτώντος της συγκεκριμένης εναλλακτικής δύναται να ερμηνευτεί είτε ως αναδοχή χρέους είτε ως εγγύηση υπέρ τρίτου είτε ακόμα και ως προσαύξηση, κατά το ποσό της εγγύησης, του τιμήματος της μεταβίβασης εξ επαχθούς αιτίας ή της όλης αξίας της μεταβίβασης εκ χαριστικής αιτίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη υποχρεώσεων καταβολής τελών και δικαιωμάτων.

Συνεπώς, με τις ανωτέρω νέες διατάξεις ο συμβολαιογράφος καθίσταται υπόλογος για την έκδοση μιας απαραίτητης, επί ποινή ακυρότητας, για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης και υπεύθυνος φορολογικά και νομικά.

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Αθηναίων, ήδη αρχές της εβδομάδας, με σχετική απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, αποφάσισε την κατάργηση της έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ και την αντικατάστασή της μέσω των e-services στην ιστοσελίδα του δήμου από μια απλή αίτηση περί μεταβίβασης ακινήτου του ν. 4915/2022, η οποία θα συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, με συγκεκριμένα πεδία (περίπου μισής σελίδας) και με βάση τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τα έγγραφα που θα προσκομίζει ο μεταβιβάζων στον συμβολαιογράφο. Η εν λόγω αίτηση, συμπληρωμένη, θα επέχει θέση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα του Δήμου Αθηναίων».

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Σύλλογος καλεί όλα τα μέλη, «για τη δική τους προστασία, να τηρήσουν ενιαία πρακτική και να συνεχίσουν να αναζητούν τη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ από τον αρμόδιο δήμο». Να ακολουθούν, δηλαδή, την παλαιά διαδικασία που μέχρι σήμερα υπήρχε και συνεχίζει να υφίσταται, χωρίς την ενεργό εμπλοκή του συμβολαιογράφου με την καταβολή εγγυοδοσίας από αυτόν στη διαδικασία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης.

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article