18.9 C
Kifissia
Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι περιορίζουν τη φοροδιαφυγή

Must read

Τα ηλεκτρονικά μέσα που έχει πλέον στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση βοηθούν τον ελεγκτικό μηχανισμό να συλλάβει τη φοροδιαφυγή. Ουσιαστικά πλέον ο ελεγκτικός μηχανισμός μέσα από τις διασταυρώσεις και τα δεδομένα που λαμβάνει από τράπεζες και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το περίεργο που διαπιστώνεται είναι το θράσος από ορισμένους επαγγελματίες, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι το φετινό καλοκαίρι τα λουκέτα πέφτουν βροχή, συνεχίζουν να μην εκδίδουν αποδείξεις και να αποκρύβουν φορολογητέα ύλη.

Πλέον στο στόχαστρο του φοροεισπρακτικού μηχανισμού τίθενται αδήλωτα εισοδήματα τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Η ΑΑΔΕ λαμβάνει στοιχεία από περισσότερες από 100 χώρες, τις τράπεζες, τα MyDATA, καθώς και από τις ηλεκτρονικές βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλά και παραγγελιών στην εστίαση.

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η εφορία αναζητά πλέον αδήλωτα εισοδήματα και ήδη στα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν μπει στοιχεία που προέρχονται από τις:

– Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

 

 

– Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα.

– Εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

– Στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται ετησίως.

Στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι, παρά την υποχρέωσή τους, δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση προκύπτει φορολογητέα ύλη για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης και ποσό φόρου προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο που υπερβαίνει το ποσό των 30 ευρώ. Στην πράξη προσδιορισμού φόρου που εκδίδεται αναφέρεται ότι η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης του φορολογούμενου μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου. Επίσης, αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που έλαβε υπόψη της μέχρι την ως ημερομηνία για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης. Τα στοιχεία αυτά δύνανται να αναφέρονται και σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πράξης του εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

Σημειώνεται ότι μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το οικείο φορολογικό έτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

Έρχονται τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών

Τα πράγματα για τους φορολογούμενους που συνεχίζουν να αποκρύπτουν εισοδήματα και να διογκώνουν τις δαπάνες τους θα δυσκολέψουν από τα τέλη Σεπτεμβρίου με την ενεργοποίηση των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών.

Συγκεκριμένα, με στόχο τη μείωση των οφειλών προς το Δημόσιο αλλά και τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του Δημοσίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στη σύσταση από τις 25 Σεπτεμβρίου των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών (ΚΕΒΕΙΣ). Πλέον οι κανόνες θα είναι ενιαίοι καθώς μέχρι σήμερα κάθε εφορία και τα δικαστικά τμήματα που λειτουργούσαν σε αυτές ερμήνευαν με διαφορετικό τρόπο τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους. Η ενιαία αντιμετώπιση όλων των υποθέσεων και των φορολογούμενων θα οδηγήσει στην ταχύτερη είσπραξη οφειλών αλλά και σε ταχύτερες κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Τα ΚΕΒΕΙΣ Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχουν ως επιχειρησιακό τους στόχο την είσπραξη οφειλών ΔΟΥ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι αρμοδιότητες των ΚΕΒΕΙΣ είναι κυρίως οι εξής:

α) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών

β) Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.

γ) Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο.

Πώς θα εντοπίζονται οι οφειλέτες:

– Καταγράφονται ενιαία και εντοπίζονται ευκολότερα πλέον, ανά γεωγραφική περιοχή, οι οφειλέτες και τα περιουσιακά στοιχεία ή οι πηγές εισοδημάτων τους, ακόμη και αν π.χ. αλλάζουν συχνά διεύθυνση κατοικίας, εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα ο “φάκελός” τους να μεταφέρεται από ΔΟΥ σε ΔΟΥ.

– Παρακολουθείται αυτόματα και κεντρικά η δημιουργία και εξέλιξη νέων οφειλών.

– Δημιουργούνται υποδομές (ηλεκτρονικές κ.λπ.) για άμεση αναζήτηση και επιδίωξη της είσπραξης, αντί να απαιτείται συνεχής συντονισμός διάσπαρτων υπηρεσιών.

– Επιδιώκεται εξοικονόμηση δαπανών και χρόνου (π.χ. για επικοινωνίες ή μετακινήσεις) από τη λειτουργία μιας μεγάλης μονάδας είσπραξης, αντί πολλών και κατακερματισμένων σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν φθάσει στα 2,8 δισ. εκ των οποίων τα 2,44 δισ. ευρώ είναι απλήρωτοι φόροι. Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία έχουν φθάσει τα 104,9 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 40,5 δισ. ευρώ οφείλουν φυσικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα 64,4 δισ. ευρώ οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

Το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν στα 3,3 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 2,78 δισ. ευρώ είναι απλήρωτοι φόροι από τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις.

– Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών προ του 2023 και νέων) έχει φθάσει τα 104,9, δισ. ευρώ. Από αυτά τα 26,2 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, με το εισπράξιμο ποσό να περιορίζεται στα 78.6 δισ. ευρώ. Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ποσό 5,3 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 4,8%, έχει ενταχθεί σε κάποιο σχήμα ρύθμισης. Από το ρυθμισμένο υπόλοιπο, το 53,5% προέρχεται από φυσικά πρόσωπα ενώ το υπόλοιπο 46,5% από νομικά πρόσωπα. Από το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο:

– 46,5% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.). Συγκεκριμένα τα χρέη από πρόστιμα ανέρχονται σε 34,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 14 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.

– 28,1% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.)

– 22,7% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.)

– 2,7% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article