16.9 C
Kifissia
Πέμπτη, 19 Μαΐου, 2022

«Μπλόκο» του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε δύο από τα τέσσερα υποτίθεται «εμβληματικά» έργα του Νίκου Παππά

Must read

  • Τέτη Ηγουμενίδη

Επιβεβαιώνεται πλήρως εκ του αποτελέσματος η προχειρότητα (για ορισμένους όχι αθώα) με την οποία αντιμετωπίστηκαν τα λιγοστά έργα πληροφορικής, 4 στον αριθμό, που επιχείρησε να προωθήσει το καταργημένο πλέον υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, υπό την ηγεσία τουΝίκου Παππά, έπειτα από τις αποφάσεις που έλαβε για τα δύο το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έδωσε το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων», προϋπολογισμού 12,9 εκατ. ευρώ. Στην πρόσφατη απόφασή του (5/7/19) αποφαίνεται πως η επιλογή των barcode scanners (εξοπλισμός – τμήμα των προμηθειών του διαγωνισμού)δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες του έργου και έτσι δεν δίνει την έγκριση που είναι αναγκαία για να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο κοινοπραξία, ΟΤΕ – Singular Logic.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο στην απόφασή του, μεταξύ άλλων, κάνει μνεία στις επιστολές που είχαν αποστείλει οι εταιρείες IKnowHow, ONEXκαι Netlink. Οι τρεις εταιρείες είχαν επισημάνει ότι οι συγκεκριμένες προδιαγραφές του προς προμήθεια εξοπλισμού της διακήρυξης του έργου, πληρούνται από έναν και μόνο προμηθευτή και είχαν ζητήσει τη τροποποίηση αυτών προκειμένου να καταστεί εφικτή η συμμετοχή και άλλων υποψηφίων στο διαγωνισμό με την υποβολή παραπλήσιων προσφορών. Η άποψη αυτή απορρίφθηκε από το ΕΔΕΤ (ο φορέας που διενήργησε τη διαδικασία) μόνον με την επίκληση της άποψης του κύριου του έργου, δηλαδή του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία. Σημειώνεται ότι ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης έχει καταθέσει η ανάδοχος κοινοπραξία και όχι το ΕΔΕΤ.

Το δεύτερο έργο που δε έλαβε το πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, καθώς ο κρίθηκε πλημμελής ο σχετικός φάκελλος που υπέβαλλε η αναθέτουσα αρχή που είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ). Μεταξύ άλλων δεν υπεβλήθη το από 2.1.2019 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αναλυτικός προϋπολογισμός της σύμβασης και η τεκμηρίωσή του που, κατ’ άρθρο 45 του v. 4412/2016, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται στο φάκελο κάθε δημόσιας σύμβασης και μια σειρά από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚτΠ με τις οποίες εξουσιοδοτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης.

Ακόμη, ζητείται να προσκομιστεί η αιτιολογία για το γεγονός ότι παρά την ιδιαίτερη πολυπλοκότητα του ελεγχόμενου έργου, δεν έγιναν δεκτά τα αιτήματα πολλών φορέων (μεταξύ αυτών της ΙΒΜ και της Ιντρακάτ) για ικανή παράταση (20 – 60 ημέρες) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό, στον οποίο τελικά συμμετείχαν δύο μόνο οικονομικοί φορείς, ο ένας εκ των οποίων αποκλείστηκε λόγω μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Για τους παραπάνω λόγους το Ελεγκτικό, έπειτα από συνεδρίασή του στις 3 Ιουλίου 2019, ανέβαλε την έκδοση οριστικής πράξης και διέταξε τη συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου.

Στο δια ταύτα, για τα δύο παραπάνω έργα έχουν υπάρξει σειρά από ενστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που έχει γίνει έως σήμερα. Η αρμόδια πολιτική ηγεσία (υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) είναι σαφές ότι έχει διαφορετικό σχεδιασμό σε σχέση με τα έργα πληροφορικής. Σύμφωνα με πληροφορίες το πρώτο βήμα για να αποφασιστεί η τύχη των έργων αυτών είναι η αλλαγή των στελεχών που είναι επικεφαλής στην ΚτΠ (έργο ψηφιακός μετασχηματισμός Γεωργίας) και στο ΕΔΕΤ (Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων). Στη συνέχεια αυτό που θα εξεταστεί αρχικά είναι οι νομικές συνέπειες και το κόστος για το δημόσιο από τυχόν απόφαση για ακύρωσή τους.

ΠΗΓΗ www.mononews.gr

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article