ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΟ 2024 ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

0
230

Ο Δήμος Κηφισιάς πρωτοπορεί στα θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης ενέργειας, καθώς ξεκίνησε με μηδενικούς ρύπους για το 2024!

Η δημοτική Αρχή, πιστή στις δεσμεύσεις  της και στοχεύοντας  σε ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030, μηδένισε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από την ενεργειακή κατανάλωση του κεντρικού κτηρίου του Δήμου, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και τους δημότες.

Βάσει  των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που πραγματοποίησε το Kέντρο Αειφορίας (CSE), οι συνολικές εκπομπές από την κατανάλωση ρεύματος έφτασαν τους 91 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η αντιστάθμιση αυτών των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και πιστοποίηση έχει επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής σε ένα διεθνές πρόγραμμα αντιστάθμισης και υλοποιείται από τον έγκριτο Ευρωπαϊκό Οργανισμό First Climate, συνεργάτη του Κέντρου Αειφορίας (CSE).

Για τη νέα αυτή καινοτόμα πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς υπογράμμισε: «Η κλιματική αλλαγή είναι σήμερα μία πραγματικότητα και όλοι μας οφείλουμε να λάβουμε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Ο Δήμος Κηφισιάς, ένας Δήμος που σέβεται, αγαπά το περιβάλλον και φημίζεται για το φυσικό κάλλος του, ασφαλώς πρωτοπορεί και σε αυτόν τον τομέα, ξεκινώντας με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα για το 2024.

Έτσι, ως νέα διοίκηση με όραμα, γνώσεις και σωστό προγραμματισμό καταφέραμε από τους πρώτους μήνες της θητείας μας, να μηδενίσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από την ενεργειακή κατανάλωση του κεντρικού κτηρίου του Δημαρχείου, εξοικονομώντας πολύτιμη ενέργεια και πόρους.

Υλοποιήσαμε μία ακόμη προεκλογική δέσμευσή μας, με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τους δημότες, όμως δεν επαναπαυόμαστε σε αυτό. Με στόχο τη μείωση καθαρών εκπομπών κατά 30% για το έτος 2030, εντείνουμε μέσω της μείωσης και της αντιστάθμισης των εκπομπών άνθρακα, τις προσπάθειές μας, καθώς έχουμε στόχο με μία σειρά δράσεων να πετύχουμε το ίδιο και σε άλλα δημοτικά κτήρια, αναβαθμίζοντάς τα σε «κλιματικά ουδέτερα». Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, πέρα από ευθύνη, αποτελούν «μονόδρομο» για ένα καλύτερο μέλλον και απαιτούν διαρκή προσπάθεια όλων μας.
Ως Δήμος Κηφισιάς, ανοιχτός σε νέες προκλήσεις και προοπτικές, θα συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε δείχνοντας τον δρόμο…
»

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) κύριος Νίκος Αυλώνας είπε για την πιστοποίηση «Είμαστε  ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο Δήμος Κηφισιάς λαμβάνει την σημαντική αυτή πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE) που πρωτοπορεί στην ανθρακοποίηση οργανισμών από το 2009. Ελπίζουμε και άλλοι Δήμοι και φορείς του Δημοσίου να δημιουργήσουν πλάνα για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος τους στο πλαίσιο της μετάβασης της χώρας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων».