Κηφισιά : νεώτερα για το κληροδότημα της Αικατερίνης Χανδρινου

0
552

Στην αξιοποίηση του ακινήτου  του Δήμου Καλαμάτας στη Νέα Κηφισιά προχωρά ο Δήμος. Το ακίνητο που αποτελεί κληροδότημα “Αικατερίνης Χανδρινού”, και η αξιοποίησή του θα συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας ώστε να προχωρήσει ο τρόπος περαιτέρω αξιοποίησής του. Στην επιτροπή έχει διαβιβαστεί η έκθεση του εκτιμητή στον οποίο ο Δήμος ανέθεσε να εκτιμήσει την εμπορική αξία του ακινήτου, η οποία προκύπτει ότι ανέρχεται στα 520.000 ευρώ.

Ενδιαφέρον έχει η πρόταση του εκτιμητή για κατεδάφιση του κτηρίου λόγω παλαιότητας, φθοράς  του ακινήτου που παραμένει εδώ και 40 χρόνια γιαπί, και η πώλησή του οικοπέδου για ανέγερση κατοικιών, καθώς η περιοχή έχει επί το πλείστον κατοικίες.

Στην έκθεση του εκτιμητή που ανέθεσε ο Δήμος Καλαμάτας αναφέρεται μεταξύ άλλων:

Το αντικείμενο της έκθεσης είναι η εκτίμηση της αγοραίας (ή εμπορικής) αξίας μίας αυτοτελούς ιδιοκτησίας – οικοπέδου, επιφάνειας 562,47τμ, μετά του επ’ αυτού ημιτελούς κτίσματος, συνολικής επιφάνειας 544,32τμ. Η ιδιοκτησία βρίσκεται επί της οδού Σφενδόνης 2 & Δειράδων, στο Ο.Τ.464, στην Νέα Κηφισιά, του Δήμου
Κηφισιάς, στο νομό Αττικής.

Το ακίνητο βρίσκεται έναντι του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς, σε απόσταση 300 μέτρων από την κυκλική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου-Η περιοχή του ακινήτου είναι καθαρά οικιστική και υπάρχουν αρκετά κενά οικόπεδα

 

Η Βάση Αξίας που υιοθετείται στην παρούσα μελέτη είναι η Αγοραία Αξία (“Market Value”) όπως αυτή ορίζεται από τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα 2020.

Επί του οικοπέδου, υφίσταται ημιτελής οικοδομή δύο επιπέδων, για την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 3982/83 οικοδομική άδεια. Οι επιφάνειες, αναλυτικά:

Υπόγειο: 220,00τμ
Ισόγειο: 220,00τμ
Πατάρι: 90,24τμ
Δώμα: 14,08τμ

Το 2018 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά που οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατέγραψαν αύξηση όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ. Σωρευτικά την περίοδο 2018 (β’ τρίμηνο) – 2023 (β’ τρίμηνο) οι τιμές πώλησης των κατοικιών στην Αττική αυξήθηκαν συνολικά κατά 39,2%.

Να κατεδαφιστεί και να αξιοποιηθεί για ανέγερση κατοικιών προτείνει ο εκτιμητής

Το υφιστάμενο ημιτελές κτίσμα δεν εξυπηρετεί την βέλτιστη αξιοποίηση του οικοπέδου και έτσι κρίνεται πιο συμφέρον να κατεδαφιστεί και να διατεθεί το ακίνητο ως κενό οικόπεδο, ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί με την ανέγερση κατοικιών.

Το υφιστάμενο, ημιτελές κτίσμα έχει τις προδιαγραφές επαγγελματικού ακινήτου, με ενιαίο ισόγειο χώρο μεγάλου ύψους, πατάρι και μεγάλα ανοίγματα σε όλο το μήκος του ακινήτου.
Είναι μεγάλης παλαιότητας σε ημιτελή κατάσταση εδώ και χρόνια και χωρίς καμία συντήρηση. Επίσης, το ακίνητο δεν έχει εξαντλήσει την επιτρεπόμενη δόμησή του, με την ανέγερση του υφιστάμενου κτίσματος, και έτσι διαθέτει υπόλοιπο δόμησης, της τάξεως των 103,40τμ. Το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, όπου επιτρέπονται κυρίως κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις ή υπηρεσίες, εξυπηρέτησης της
γειτονιάς.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό καθώς και τα υπόλοιπα μειονεκτικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου ημιτελούς κτίσματος θεωρούμε ως βέλτιστο σενάριο αξιοποίησης του οικοπέδου την κατεδάφιση του υφιστάμενου, ημιτελούς κτίσματος ώστε να μπορέσει να αξιοποιήθει ως κατοικία/ες.

Προκύπτει μέση τιμή συγκριτικών στοιχείων 960,87 €/ τμ και επομένως η αγοραία αξία του οικοπέδου, με βάση τη μέθοδο συγκριτικών στοιχείων είναι 562,47 τμ x 960,87 €/ τμ = € 540.460, ή κατόπιν στρογγυλοποίησης 540.000€. Αφαιρούμε το κόστος για την κατεδάφιση του υφιστάμενου κτίσματος, το οποίο υπολογίζουμε περί τις 20.000€. Η αξία: € 520.000″, επισημαίνεται στην έκθεση του εκτιμητή.