Εργαστήρια Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου

0
115

Ο Δήμος Κηφισιάς πραγματοποιεί  Εργαστήρια Εκπαιδευτικού και  Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με θέμα «Κίνητρα & Στάση απέναντι στη Μάθηση για τους μαθητές Α’ & Β’ Λυκείου».

Έχουν ήδη προγραμματιστεί τα παρακάτω εργαστήρια:

 

Κίνητρα & Στάση απέναντι στη Μάθηση για τους μαθητές Γ’ Λυκείου

Τετάρτη 28/02/18 15:00-17:00

 

Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές Α’ & Β’Λυκείου

Δευτέρα 12/03/18 15:00-17:00

Τετάρτη 14/03/18 15:00_17:00

 

Προγραμματισμός vs Αναβλητικότητα για τους μαθητές Α’ & Β’ Λυκείου

Δευτέρα 26/03/18 15:00-17:00

 

Προγραμματισμός vs Αναβλητικότητα για τους μαθητές Γ’ Λυκείου

Τετάρτη 28/03/18 15:00-17:00