Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Στο στόχαστρο της εφορίας 129.000 ακίνητα

0
1246

Τον πλέον αναπτυσσόμενο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, αυτόν των βραχυχρόνιων μισθώσεων, βάζει στο “μάτι” η εφορία, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει υπερδιπλασιαστεί σε μέγεθος. Συνολικά, περισσότερα από 129.000 ακίνητα (δηλωμένα στην εφορία) πραγματοποιούν τζίρο ύψους 3,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της “οικονομίας του διαμοιρασμού”, δηλαδή μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.

Η εφορία θα αναζητήσει τους ιδιοκτήτες που αποκρύπτουν μέρος των εισοδημάτων που εισπράττουν από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ακόμα και αυτούς που ενοικιάζουν και δεν έχουν εγγραφεί στην ψηφιακή πλατφόρμα, δηλαδή δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ).

Στο στόχαστρο, όμως, θα μπει και μία ακόμη ομάδα που δραστηριοποιείται επίσης στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η ομάδα αυτή δεν έχει υποχρέωση να εγγραφεί στην πλατφόρμα και να αποκτήσει ΑΜΑ. Σύμφωνα με τον νόμο, τυχόν βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται ιδιωτικά και όχι μέσω πλατφόρμας, δεν υπάγονται στις συγκεκριμένες διατάξεις και αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις, εκτός εάν συνοδεύονται από παρεπόμενες υπηρεσίες, οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμα όμως και εάν κάποιος εκμισθώσει το ακίνητό του με Βραχυχρόνια Μίσθωση αλλά δεν το κάνει μέσω ψηφιακών πλατφορμών, δεν έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Ωστόσο, οι μισθώσεις αυτές δηλώνονται με Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Με βάση τα ανωτέρω, θα αναζητηθούν και οι ανωτέρω ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν υποχρέωση ΑΜΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δηλώνουν τα εισοδήματα που εισπράττουν.

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα τα οποία ξεκινούν από 5.000 ευρώ και μπορεί να φθάσουν έως 20.000 ευρώ. Το αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβάλλεται για κάθε μία από τις εξής παραβάσεις:

– Παράλειψη εγγραφής στο “Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής”.

– Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο “Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής” στην ανάρτηση του “Ακινήτου” στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.

– Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ) στην ανάρτηση του “Ακινήτου” στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους “Διαχειριστές” για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο “Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής”.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει παρέλθει το 15νθήμερο ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών συμμόρφωσης του “Διαχειριστή”, το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα από εκμισθώσεις ακινήτων φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα:

– 15% στα πρώτα 12.000 ευρώ του καθαρού εισοδήματος

– 35% στα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

– 45% στο πάνω από τα 35.000 ευρώ τμήμα του καθαρού εισοδήματος.