Από την 1η Ιουνίου επαναλειτουργεί η Διώρυγα της Κορίνθου

0
123

Η Διώρυγα της Κορίνθου, θα είναι διαθέσιμη στη ναυσιπλοία από την 1η Ιουνίου 2023.

Η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου, ενημέρωσε, ότι, οι εργασίες αποκατάστασης είναι σε εξέλιξη και σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα των έργων, η Διώρυγα, θα είναι διαθέσιμη για τη ναυσιπλοία, την 1η Ιουνίου 2023 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Από την 1η Οκτωβρίου, οι εργασίες θα εισέλθουν στο τελικό στάδιο και εκτιμάται, ότι τον Φεβρουάριο του 2024, η Διώρυγα της Κορίνθου, θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία.