ΑΑΔΕ: Πώς θα αμφισβητήσουν οι επαγγελματίες το τεκμαρτό εισόδημα – Βήμα βήμα η αίτηση στο My Business Support

0
611

Αίτημα στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ my Βusiness Support μπορούν να υποβάλουν πλέον οι φορολογούμενοι που αμφισβητούν το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και επιθυμούν να υπεραμυνθούν του δικαιώματός τους ζητώντας να φορολογηθούν επί των πραγματικών τους εισοδημάτων.

Μέσω της πλατφόρμας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση αμφισβήτησης είτε για αντικειμενικούς λόγους ή ζητώντας τη διενέργεια ελέγχου.

Πριν την υποβολή της αίτησης αμφισβήτησης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, οι υπόχρεοι θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης και να έχουν ολοκληρώσει την πληρωμή του φόρου που θα προκύψει βάσει του εκκαθαριστικού σημιεώματος της εφορίας.

Aίτηση αμφισβήτησης για αντικειμενικούς λόγους

Στις περιπτώσεις αυτές, το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Ειδικότερα, το αίτημα μπορεί να υποβληθεί μέχρι την κοινοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση εντολής ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου.Οι αντικειμενικοί λόγοι και τα κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Στρατιωτική θητεία Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ή βεβαίωση της Μονάδας που υπηρετεί
 • Φυλάκιση Αποφυλακιστήριο από το κατάστημα κράτησης ή Πιστοποιητικό κράτησης
 • Νοσηλεία Βεβαίωση νοσηλείας
 • Εγκυμοσύνη Βεβαίωση κυοφορίας ΗΔΙΚΑ / δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική
 • Ανατροφή τέκνου δώδεκα μήνες μετά:

– τον τοκετό

– ή την τεκνοθεσία

– ή την αναδοχή τέκνου

Αμφισβήτηση με διενέργεια ελέγχου

Οσοι  θελήσουν να αποδείξουν ότι το πραγματικό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό μέσω της διενέργειας  ελέγχου πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα :

 1. Ο φορολογούμενος με την υποβολή εμπροθέσμως της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά συμπληρώνει τους κωδικούς 443-444 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
 2. Ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο. Η συμπλήρωση και υποβολή του ως άνω ερωτηματολογίου πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμα που ενεργοποιηθηκε. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας των 60 ημερών χάνει το δικαίωμα να αμφισβητήσει το τεκμήριο.
 3. Στο ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνεται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποκαλύψει στην εφορία αναλυτικά στοιχεία για:
 • Τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς)
 • Επενδύσεις/συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό4
 • Αν μισθώνει τραπεζική θυρίδα
 • Επενδύσεις σε έργα τέχνης, τιμαλφή, συλλογές
 • Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη
 • Διαθέσιμα μετρητά
 • Διαθέσιμα κρυπτονομίσματα
 • Αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για κύρια, εξοχική και δευτερεύουσα κατοικία καθώς και δαπάνες και ρεύμα και νερό
 • Λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
 • Χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες
 • Ασφάλιση αυτοκινήτων και δίτροχων
 • Ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου κλπ
 • Ασφαλιστικά συμβόλαια κατοικιών
 • Δαπάνες σε σχολεία, φροντιστήρια, αθλοπαιδιές, διατροφή
 • Ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό
E9 - Ακίνητα
Πηγή: Eurokinissi

4. Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διακρίβωση της ορθότητας            και της ακρίβειας των αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο.

   5. Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης να             προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/ και λοιπές                 φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

6. Μετά την υποβολή της δήλωσης με αίτημα ελέγχου η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει εντολή μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος στο οποίο αφορά η δήλωση. Ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού                 προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.