25 C
Kifissia
Δευτέρα, 8 Αυγούστου, 2022

Έλεγχος συναλλαγών από 1.000 ευρώ! Δρακόντεια μέτρα για το μαύρο χρήμα

Must read

Σαρωτικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διακίνησης και νομιμοποίηση «μαύρου χρήματος» προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, με νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Λόγω της χρονικής σύμπτωσης, διευκρινίζεται πως η κίνηση, δεν φαίνεται να συνδέεται με το σκάνδαλο της Novartis, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος», με την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Αναλυτικότερα με το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτουκαι θα βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, χαμηλώνουν αρκετά τα όρια των συναλλαγών για τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι τράπεζες οφείλουν να γνωστοποιούν στις Αρχές, ορισμένες συναλλαγές. Ειδικότερα, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί,  οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας κ.λπ.) οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, τις ακόλουθες συναλλαγές:

1. Κάθε περιστασιακή συναλλαγή που συνίσταται σε μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ. Ως «μεταφορά χρηματικών ποσών» νοείται οποιαδήποτε συναλλαγή εκτελείται τουλάχιστον εν μέρει ηλεκτρονικά για λογαριασμό ενός πληρωτή μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ασχέτως εάν πληρωτής και δικαιούχος είναι ένα και το αυτό πρόσωπο και ασχέτως εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι ο ίδιος. Στην έννοια αυτή συμπεριλαμβάνεται και κάθε μεταφορά που πραγματοποιείται μέσω κάρτας πληρωμής, εργαλείου ηλεκτρονικού χρήματος, κινητού τηλεφώνου ή κάθε άλλης ψηφιακής ή πληροφορικής τεχνολογίας συσκευής εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων πληρωμής με παρόμοια χαρακτηριστικά.

2. Αγορές αυτοκινήτων,  πολύτιμων λίθων με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες Αρχές καθώς θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

3. Οι συναλλαγές των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε κατά την είσπραξη των κερδών, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με «τη δέουσα επιμέλεια».

Μπλόκο ύποπτων συναλλαγών

Προβλέπεται επίσης ότι ο πρόεδρος της Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών , θα μπορεί «σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν υπάρχει υπόνοια ότι περιουσία ή συναλλαγή σχετίζεται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» να «διατάσσει την προσωρινή δέσμευση της περιουσίας ή την αναστολή εκτέλεσης της συγκεκριμένης συναλλαγής, προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα της υπόνοιας το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών».

Εφόσον η έρευνα ολοκληρωθεί πριν από την εκπνοή της προθεσμίας χωρίς επιβεβαίωση της υπόνοιας, ο Πρόεδρος της Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών θα προχωρεί στην άρση της προσωρινής δέσμευσης ή στην αναστολή της. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η προσωρινή δέσμευση ή αναστολή θα αίρεται αυτοδικαίως. Η προσωρινή δέσμευση ή αναστολή θα διατάσσεται υπό τους ίδιους όρους και όταν ζητείται από αντίστοιχη αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην αντίθετη περίπτωση, όταν από την έρευνα της Αρχής προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες για τέλεση των αδικημάτων που συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο Πρόεδρος θα διατάσσει την δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων. Μετά το πέρας της εκάστοτε έρευνας η Μονάδα θα αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να παραπεμφθεί με αιτιολογημένο πόρισμά της στον αρμόδιο εισαγγελέα, εφόσον τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, κρίνονται επαρκή για τέτοια παραπομπή.

Στα βασικά αδικήματα που νοούνται ως «εγκληματικές δραστηριότητες» συνδεόμενες με «ξέπλυμα χρήματος» εντάσσονται και η «εμπορία επιρροής» καθώς και «η δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα».

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου, ο έλεγχος των ενεχυροδανειστηρίων, που έχουν «ανθίσει» σε ολόκληρη τη χώρα στα χρόνια της κρίσης, περνάει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ελληνική Αστυνομία.

ΠΗΓΗ http://www.sofokleousin.gr

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article