Το Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης επικεντρώνεται σε ενεργειακά, οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα και στοχεύει στη δημιουργία ενός διεθνούς φόρουμ για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδεών και ερευνητικών αποτελεσμάτων από ακαδημαϊκούς, διεθνείς οργανισμούς, κυβερνητικούς φορείς και επαγγελματίες του χώρου της ενέργειας.

Η Ευρώπη έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, το τοπίο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τις πολλαπλές μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, θέτει σοβαρά ερωτήματα, προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για χώρες, βιομηχανίες, επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς. Υπό αυτό το πρίσμα, και δεδομένων των νέων συνθηκών που έχει επιφέρει στον τομέα της ενέργειας η πανδημία του κορωνοϊού, το Συμπόσιο θα προσφέρει εκτενή επισκόπηση των ευκαιριών και των προσκλήσεων που προκύπτουν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχή μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της πανδημίας, το φετινό Συμπόσιο θα έχει υβριδική μορφή, με περιορισμένη φυσική παρουσία και εκτεταμένη διαδικτυακή συμμετοχή, ενώ αναμένεται να παρουσιαστούν περίπου 30 επιστημονικά άρθρα και να συμμετάσχουν πάνω από 100 ομιλητές.